Välkommen till SMC Stockholms årsmöte 2021

2021-03-11

Välkomna alla som har anmält sig till årsmötet 2021 i SMC Stockholm! Som bekant sätter de rådande omständigheterna gränser för i år vad gäller utförandet av årsmötet som genomförs digitalt via plattformen VoteIT. För att deltagandet ska vara så smidigt som möjligt finner ni viktig information om hur årets årsmöte kommer att genomföras. Ni kommer även att få tillgång till årsmöteshandlingarna och plattformen kommer att länka er till den här sidan.

Till alla som har anmält sig till VoteIT ska det ha kommit två e-post meddelanden. Ett meddelande från vår ordförande Mattias Boström där han hälsa alla er varmt välkomna till årsmötet och ett meddelande från VoteIT med information om hur ni kan anmäla och logga in er. Kontrollera gärna er skräpinkorger ifall ni inte har fått något av meddelanden. 

På lördag mellan kl. 10 och 14 kommer ni att kunna gå igenom själva årsmötet och titta på dagordningen, informationen till årsmötetshandlingarna samt valberedningens förslag på personval till styrelsen. Ni kan även diskutera vissa frågor och lämna förslag. Ni kommer inte kunna rösta på lördag. Även om ni medger någon röst i kommentarsfältet kommer den rösten inte räknas. 

På söndag mellan kl. 10 och 14 kommer själva omröstningen att äga rum. 

Kom ihåg att ni ska vara anmälda till VoteIT senast kl. 10 på lördag när årsmötet öppnas. 

Som mötesordförande föreslår styrelsen Andreas Wennborg som är ordförande i BMW klubben. Han har erfarenhet sedan tidigare med digitala årsmöten, då BMW klubben redan har genomfört ett årsmöte via den plattformen. Han har dessutom tackat ja till uppdraget som mötesorförande för SMC:s årsmöte 2020 och bidragit stort till ett smidigt genomförande. 

För årsmötet relevanta handlingar
Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsinrikning
Revisorernas berättelse
Bokslutet
Budget
Senaste protokollet från styrelsen 3/21

Motioner
Det har inte inkommit några motioner till styrelsen under de gågna året. 

Valberedningens förslag till styrelse 
Ordförande: Christina Wallenberg (nyval 1 år)
Vice Ordförande: Mikael Lindén (nyval 2 år)
Sekreterare: Haidi Leifvert (omval 2 år) 
Kassör: Anneli Sönmez (fyllnadsval 1 år) 
Vice Sekreterare: Olle Henriksson (fyllnadsval 1 år)
Ledamot:  Björn Compier (sitter kvar 1 år)
Ledamot: Christoffer Nicklasson (nyval 1 år)
Suppleant: Jess Brännström (nyval 1 år)
Suppleant: Peter Narbrink  (omval 1 år)
Suppleant: Tuija Paasila (nyval 1 år)
Suppleant: Joel Olofsson (omval 1 år)

Om ni har några frågor kan ni alltid vända er till SMC Stockholms styrelse eller till SMC:s kansli som i sitt stödfunktion med digitala årsmöten också kan besvara era frågor vid behov. 

Väl mött!