SMC Stockholm begär förlängd gratisparkering

2021-10-26

Under oktober har Stockholms stad hört av sig och berättat att från och med 1 januari 2022 kommer avgift för motorcyklar och mopeder åter att börja gälla. Då upphör Trafiknämndens beslut om avgiftsfrihet på grund av pandemin. Eftersom pandemin är långt ifrån över har SMC Stockholm idag uppvaktat Trafiknämndens ledamöter och bett om förlängning av beslutet om gratisparkering under 2022.

Stockholms Stad har hört av sig eftersom parkeringsavgiften för motorcykel och moped klass I införs igen den 1 januari 2022. Det tidigare beslutet gäller bara året ut.

SMC Stockholm har kontaktat alla ledamöter och suppleanter i Trafiknämnden och begärt förlängd avgiftsfrihet 2022. Syftet med avgiftsfriheten har varit att erbjuda alternativ till kollektivtrafik för att minska smittspridningen under Covid-19 pandemin.

Trots att en hög andel av befolkningen fått två doser av vaccinet är pandemin inte över. Även fullvaccinerade drabbas av sjukdomen. Samtidigt väntas en femte våg som redan härjar i våra grannländer. Många arbetsgivare uppmanar därför anställda att fortsätta att arbeta hemifrån då det är möjligt. Även om Folkhälsomyndigheten inte längre avråder från att använda kollektivtrafik väljer många att använda ett eget fordon vid transporter. Det märks genom växande bilköer i hela regionen. Användning av tvåhjuliga hållbara fordon som tar mindre plats i trafiken, både under färd och vid parkering minskar trängseln och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det är våra argument för fortsatt avgiftsfrihet.
SMC Stockholm har inte gett upp i parkeringsfrågan!

Läs begäran om fortsatt avgiftsfrihet från SMC Stockholm till Trafiknämnden.Politiska frågor i distriktet besvaras av Olle Henriksson SMC Stockholm,
mail olle.henriksson (@)smcstockholm.se
alt. Ordförande / Informatör Nina Wallenberg ordforande (@ )smcstockholm.se