Knix Tuvängen, näst sista ggn 2021

2021-08-07

Nya klockor målade för näst-sista knixen på Tuvängen (för året) nu på söndag 8/8. Den 22/8 är det sista knixen för 2021 hos SMC Stockholm och den är fullbokad.

Nya klockor målade för näst-sista knixen på Tuvängen (för året) nu på söndag. Den 22/8 är det sista knixen för 2021 hos SMC Stockholm och den är fullbokad.

Vi önskar att ge tillfälle för alla som vill att utbilda sig hos oss men det finns inte tillräckligt många tillfällen. Det är inte ett ekonomiskt problem utan det finns en gräns för hur mycket våra fantastiska funktionärer har tid och ork för.
Blir vi fler funktionärer så behöver inte alla vara med alla gånger utan arbetet kan delas i mindre bitar.

Alla behöver inte vara instruktörer. Det finns ett behov av resurser som sköter allt det andra så instruktörerna har möjlighet att instruera. Man behöver inte vara gud på att köra motorcykel för att arbeta för bättre motorcyklister på våra vägar.

Samtidigt ska det planeras, bokas, och utvecklas inför varje ny säsong. Vi har goda kontakter med SKRC för Tuvängen och Gillinge men Stockholm har många motorcyklister som det är en lång väg för att ta sig dit. Vi önskar erbjuda kurser för de personerna också, men vi behöver personer som drar i den verksamheten för att hitta vart och hur vi ska genomföra en kurs på andra ställen än "hemmaplan".

Utöver arbetet med kurser gällande trafiksäkerhet jobbar vi också politiskt för att uppmärksamma förtroende valda och de som jobbar med det som påverkar oss som motorcyklister. Tack vare det jobb som läggs ner av eldsjälar lyckas vi ibland få igenom riktigt bra saker. Men andra gånger verkar det som vissa alfabet saknar bokstaven "A". Det betyder att arbetet måste fortsätta för att vägmiljön ska vara utformad för att vi finns.

I centrum av SMC Stockholm sitter styrelsen. Precis som alla andra roller inom SMC finns det även där en gräns för vad som hinns med när man ska jobba och kanske även köra motorcykel själv också.

Lockar det med att ställa upp på kurser, kontakta vårt distrikts MCT:er.
Har du en konkret plan på hur vi kan få igång mer verksamhet och vill arbeta med det, kontakta styrelsen.
Vill du vara en del av styrelsen för att påverka hur våran verksamhet ser ut, kontakta valberedningen.
Mejladresser till allt detta hittar du här: https://www.svmc.se/…/sto…/organisation/stockholmsstyrelsen/

Stort tack till alla inom organisationen som gör allt detta möjlig!

Kan vara en bild av inomhus och text där det står ”112 1 QUARTZ 10 9 8 QUARTZ 3. 7654 6 7 5 5. 6 SMG INSTRUKTÖR”