Bra start i den nya säsongen med gratis parkering för MC för alla som måste resa till och från Stockholm

2021-03-04

Pandemin har tagit fortfarande ett hårt grepp om det svenska samhället och antalet smittade har ökat under vintern. Samtidigt som Folkhälsomyndigheten varnar om en tredje våg och regeringen samt regionerna runtom i landet har vidtagit hårdare restriktioner. Men det finns goda nyheter för alla motorcyklister och mopedister som måste ta sig till och från Stockholm.

Igår lämnade allianspartierna samt miljöpartiet som är styrande i Stockholm ett pressmeddelande om fortsatta åtgärder för att motverka smittspridningen. I korthet ska i stort sett samtliga åtgärder som det har beslutats om tidigare även gälla under 2021. 

En av åtgärderna var gratisparkering för MC och moped klass I i Stockholm. Något officiellt beslut har ännu inte fattats men kommer att fattas under nästa sammanträde i trafiknämnden. Planen är att denna bestämmelsen ska gälla året ut. 

För ungefär ett år sedan har SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister tagit initiativet till gratisparkeringen för att underlätta pendlingen samt vardagssysslorna för människorna i och runt Stockholm genom att föreslå gratisparkering under pandemin. På så sätt är fler människor mindre beroende på kollektivtrafiken samtidigt som det minskar trängseln då tvåhjuliga motorfordon är ytsnåla jämfört med bil. Förslaget har tagits emot väl, inte minst av miljopartiet och trafikborgarrådet Daniel Helldén. Vi välkomnar att politiken bygger vidare på denna viktiga åtgärd under dessa tider. En bra start för oss hojåkare i den nya säsongen.