SMC Stockholm begär förlängd gratisparkering

2020-08-06

I början av april beslutade Trafiknämnden i Stockholms stad att slopa P-avgift 31 augusti för MC och moped klass I för att minska smittspridningen under corona-pandemin. Idag har SMC Stockholm skickat en begäran om förlängd avgiftsfrihet med hänvisning till Folkhälsomyndigheten och regeringens budskap om att undvika kollektivtrafik året ut. Vi håller tummarna!

I våras skickade SMC Stockholm en begäran till Stockholms stad om att befria MC och moped från P-avgift under corona-pandemin. Trafiknämnden beslutade detta 8 april och beslutet gäller t o m 31 augusti.

Beslutet var självklart mycket glädjande för alla MC-och mopedägare i Stockholm. Beslutet har också fått genomslag utanför Sverige genom FIMs kampanj We, the riders. 

Idag har SMC Stockholm skickat ett nytt brev till Trafiknämnden i Stockholms stad. Nämndens nästa möte är 27 augusti. Vi lämnar detta förslag. 

Fortsätt med slopad parkeringsavgiften för MC och moped klass I i Stockholm för att minska trängseln i trafiken samt att minska smittspridningen av Covid-19! Gör det enklare för tvåhjuliga motorfordon att bidra till att Stockholm klarar sig bättre genom den här krisen. 

Brevet i sin helhet hittar du här.

 

Bilden nedan är ett kiipp ur FIMs film.