Hjälp oss att hitta fler MC-parkeringar i Stockholm

2020-10-23

För en vecka sen träffade SMC Stockholm trafikkontoret igen, den här gången med tjänstemän som är ansvariga för parkeringsfrågor i huvudstaden. Ett givande möte där information och ståndpunkter byttes ut och där båda parter lyssnade aktivt på varandras synpunkter. Dessutom fick SMC Stockholm bra info om hur man skulle kunna fortsätta det politiska arbetet även i andra frågor.

Arbetet med MC frågor i Stockholm har under 2020 har varit produktivt. Efter begäran från Sveriges MotorCyklister och SMC Stockholm slopades parkeringsavgiften i Stockholm för MC och moped tillfälligt. Ett beslut som förlängdes till årsskiftet. Dessutom har vi haft möten med både trafikkontoret och Daniel Helldén under 2020 där det bland annat testades el-mopeder och deras fördelar i storstadstrafiken.

På grund av de rådande omständigheterna har staden i år ännu inte genomfört någon heltäckande undersökning om huruvida parkeringssituationen för just tvåhjuliga motorfordon har förändrats och om den har förändrats. Det är därför vi behöver ha hjälp från våra medlemmar. Hur upplevde du MC säsongen under 2020 och gratisparkeringen? Tycker du att det saknas MC parkeringar någonstans? Om ja skriv direkt till Stockholms stad och lämna ett välformulerat förbättringsförslag till stadens tjänstemän! Mer information om hur det går till hittar du här. Kolla gärna särskilt vart det finns döda ytor som kan användas av MC och moped.