Bli en aktiv pendlare i Solna!

2020-02-04

SMC uppmanade i höstas medlemmarna att komma in med förslag på MC-parkeringsplatser i Solna. Detta då dels många pendlar med sina motorcyklar till och från Solna varje dag, dels då allt fler som bor i Solna skaffar MC. SMC har därför påbörjat ett samarbete med kommunen som nu börjar ge resultat.

Att motorcykeln är ett viktigt transportmedel i Stockholmsregionen är något som motorcyklisterna och SMC alltid känt till och SMC:s senaste Demoskop-undersökning bekräftar detta. Solna stad har alltid varit en kommun som har varit positiv inställd till MC. Det har dock skett några förändringar i staden avseende parkering och det är inte längre gratis att parkera MC på bilparkeringar. Eftersom det saknas tillräckligt med MC-parkering i Solna har denna åtgärd upprörd många medlemmar. 

SMC har under hösten haft kontakt med Solna stad. Medlemmarna har givits tillfälle att komma med förslag där det behövs parkeringsplatser för MC. Det finns tre stora utmaningar: Frösunda, Friends Arena/Mall of Scandinavia och Solna strand. Det är områden där många företag och myndigheter finns och dit många pendlar med MC.

Utbudet på MC-parkeringar ska utökas
Solna stad konstaterade under mötet med SMC att antalet MC-parkeringar bör utökas. Kommunen ska göra en utredning på var behovet finns och hur man kan lösa detta. Man kommer först och främst försöka att använda sig av döda ytor för att tillgodose behovet. Som första steg kommer kommunen att utöka parkeringar runt Friends Arena och Mall of Scandinavia. I detta område finns knappt någon MC-parkering överhuvudtaget. Kommunen har dock fortfarande inga planer på att införa avgift för MC-parkering.

Bli aktiv i Solna!
Det är förstås inte enkelt att utreda denna fråga helt på egen hand. Solna stad välkomnar därför alla förslag som leder till ett utökat utbud på MC-parkering. Du som bor eller arbetar i Solna kan när som helst komma med förslag på nya MC-parkeringsplatser via deras hemsida. Ange den gatan/platsen där det finns en tom/död yta som kan användas som MC-parkering. Bifoga gärna koordinater från t.ex. Google Maps och bifoga även en bild. Du kan även lämna ditt förslag fortfarande via mcparkering@svmc.se. Ditt förslag kommer då att skickas vidare till Solna stad.

Privat mark
Du som jobbar i Solna har en arbetsgivare med parkering på privat mark bör vända dig direkt till din arbetsgivare om möjligheten att upprätta MC-parkering. Det brukar inte vara omöjligt om det finns döda ytor som inte används idag.