Att vara en aktiv SMC medlem ger resultat!

2020-03-17

Sveriges Motorcyklister och SMC Stockholm ska träffa ett antal kommuner under 2020. En kommun som vi redan haft ett möte med är Solna stad. I höstas uppmanade SMC sina medlemmar om att inkomma med förslag på parkeringsplatser i Solna och många har hört av sig.

 

Vid mötet med Solna stad kom vi tillsammans fram till att man gärna får skicka sina förslag med e-post till felanmälan@solna.se Några veckor senare har SMC fått följande återkoppling från Solna stad. "Folk kommer med jättebra förslag så nu har man anordnat en MC parkering vid Bangatan och det kommer en till snart vid Anderstorpsvägen. Man har även beställt parkeringsskylten till MC-parkeringsplatser vid Gustav III boulevard."

  

Att vara en aktiv medlem och komma med förslag ger bra resultat.

 

Vi uppmanar därför våra medlemmar att fortsätta  inkomma med förslag där parkering behövs via felanmälan@solna.se Sveriges MotorCyklister och SMC Stockholm kommer så småningom att planera ett uppföljningsmöte med Solna stad för att se hur många fler parkeringsplatser för MC och moped har kunnat skapas.