Stockholms stad måste öka säkerheten för alla som kör MC och moped!

2019-03-05

Torsdag 7 mars ska Trafiknämnden i Stockholms stad diskutera vilka åtgärder som gjorts under 2018 för att öka säkerheten på gator och vägar. Trots många dödsolyckor på kommunens vägar har inga åtgärder genomförts för MC och moped. Ändå säger stadens budget för 2018 att man ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna, där MC och moped ingår. SMC Stockholm har mailat alla ledamöter i Trafiknämnden samt Trafikkontoret. Vi förutsätter att staden under kommande år satsar på ökad säkerhet för alla trafikanter och att staden vill samarbeta med oss för att nå Nollvisionen.

Denna artikel innehåller den text som idag skickats via mail till samtliga ledamöter i Trafiknämnden i Stockholms stad. 

Inför Trafiknämndens möte har Jan Valeskog (s)ställt en fråga om åtgärder för oskyddade trafikanter och särskilt gång- och cykeltrafikanter. Moped nämns i svaret från Trafikkontoret men det finns inget svar som rör motorcykel och moped klass I. Trafikkontoret redovisar i en skrivelse vilka åtgärder som genomförts under 2018, ingen gäller MC och moped klass I. 

Olycksstatistik MC, moped och cykel 2013-2018 i Stockholms stad
SMC Stockholm har gått igenom olycksstatistik i STRADA för motorcykel, moped och cykel i Stockholms stad under perioden 2013-2018.  SMC konstaterar att trots höga dödstal och många allvarligt skadade på MC och moped på kommunens vägar görs inga satsningar. Hela sammanställningen för nedladdning.  

Olycksstatistik STRADA 2013-2018 i Stockholms stad

Fordon Döda Allvarligt skadade Måttligt skadade
Motorcykel 11 57 195
Moped 1 18 104
Cykel 5 214 1908

Två tredjedelar av de oskyddade trafikanterna som dog i Stockholms stad (utom fotgängare) körde motorcykel eller moped. 

Olycksstatistik STRADA 2013-2018 kommunala gator och vägar i Stockholm

Fordon Döda Allvarligt skadade Måttligt skadade
Motorcykel 9 43 133
Moped 0 16 78
Cykel 4 164 1441


80 procent av de omkomna på MC och moped dog på en kommunal gata eller väg. Tre fjärdedelar av MC-och mopedförarna skadades allvarligt och två tredjedelar skadades måttligt på kommunala vägar. Det motsvarar andelen dödade, allvarligt och måttligt skadade på cykel. 

Hälsning från SMC Stockholm
Med detta mail vill jag som representerar motorcyklister och mopedister i Stockholm påminna Trafiknämnden och Trafikkontoret om ert ansvar för alla trafikanters säkerhet. I Nystart Nollvisionen pekade regering på att fokus i trafiksäkerhetsarbetet ska gälla de oskyddade trafikanterna dit även MC och moped räknas. 

Jag vill också påminna Trafiknämnden och Trafikkontoret att Sveriges MotorCyklister arbetar 365 dagar om året med att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på MC och moped. Vi vill gärna samarbeta med Stockholms stad för att minska olyckorna. 

För SMC Stockholm
Olle Henriksson, ordförande


Att få köra MC i bussfil är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att öka säkerheten bland MC-förare.

 


Att välja vägutrustning som innebär minsta möjliga skaderisk för motorcyklister är mycket viktigt. 

 


Att ta bort körfält som gör att MC och moped ska trängas bland övrig trafik och endast tillåta cykel i bussfilerna är inte bra för vår säkerhet.