Hjälp oss skapa fler MC-parkeringar i Solna

2019-09-12

Solna har varit ett föredöme då det gäller MC-parkering i Sverige med gratis parkering om man parkerat vinkelrätt mot trottoar mellan andra fordon. På sistone har dock flera av SMCs medlemmar hört av sig och meddelat att det har skett förändringar vad gäller parkering för motorcyklar i kommunen. Det är fortfarande gratis i MC-rutor men i övrigt kostar det numera att parkera. Solna stad är villiga att utöka antalet MC- och mopedrutor och vill ha förslag på platser. Har du detta, meddela SMC!

Efter samtal med Solna stads trafikingenjör har SMC sammanfattningsvis fått följande information:

  • Det är fortfarande kostnadsfritt för motorcyklar och moped klass I att parkera på rutor skyltade MC-parkering i Solna – karta:
  •  På avgiftsbelagda parkeringsplatser där det tidigare  varit gratis att parkera sin motorcykel måste nu även MC och moped klass I betala parkeringsavgift.

Likt SMC är även Solna stad väl medvetna om att det saknas tillräckligt med MC-parkering i kommunen. Dessutom blockeras vissa parkeringsplatser av motorcyklar som sällan eller aldrig används. Det gör att motorcyklister som kör sina motorcyklar dagligen kan drabbas av att betala parkeringsavgift i samband med de nya reglerna om de inte får plats i MC-rutor.

Solna stad är öppen för ett samarbete med SMC och våra medlemmar. De välkomnar förslag på nya MC-parkeringar runtom i kommunen för att förbättra situationen. SMC uppmanar därför alla som bor och jobbar i Solna och parkerar MC och moped där att komma med förslag på lämpliga ytor senast 7 oktober. Vi tar frågan vidare till Solna stad.

Maila gatuadress, bifoga gärna kordinater och foto till: mcparkering@svmc.se

Läs mer om parkering av MC och moped i Solna här.

Tips på utrymme i Solna som kan användas för avgiftsfri MC-och mopedparkering? 
Maila gatuadress, bifoga gärna kordinater och foto till: mcparkering@svmc.se

 


Lämpliga ytor att föreslå för MC- och mopedparkering är "döda ytor" som inte används av någon annan. 

 


Dessa ytor finns både i gatumiljö samt i P-hus.