Trafikutskottet debatterar trafiksäkerhet 28/3 kl 12.00

2018-03-28

Onsdagen 28 mars debatterar riksdagens ledamöter i Trafikutskottet trafiksäkerhet.
Totalt har 140 motioner inkommit till Trafikutskottet som handlar om trafiksäkerhet och några från (kd), (sd) och (m) rör trafiksäkerhet för MC, säkrare räcken och sidoområden för MC samt att öppna bussfiler för motorcyklar. Tyvärr har Trafikutskottet beslutat att föreslå riksdagen att avslå samtliga motioner. Man baserar detta förslag på felaktiga uppgifter, till exempel att det inte går att se att några räcken är bättre än de vajerräcken och w-balkräcken som används i Sverige. SMC har kontaktat samtliga riksdagsledamöter i Trafikutskottet. SMC har visat att deras beslutsunderlag inte är fullständigt och bett dem rädda fler liv genom att återge de faktiska dödsolyckorna. Vill du följa debatten onsdag 28 mars någon gång runt 12-13.00 - klicka på länken nedan!

Länk till debatten:

Talare.  - se sista sidan! 

För att läsa mera:

https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Riksdagen-foreslas-avsla-samtliga-motioner-om-MC-sakerhet/