SMC Stockholm träffar Stockholm Parkering AB

2018-06-13

I mitten av juni träffade SMC Stockholm Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering AB samt ytterligare två i bolagets ledningsgrupp (Lotta Hänsel och Torbjörn Falksund​?) som ansvarar för kommunens parkering i P-hus och på tomtmark i inner- och ytterstaden. Stockholms stad har ju de senaste åren hänvisat alla som parkerar mer än två timmar till att stå i P-hus istället. Dessutom har Stockholm Parkering AB infört mycket högre avgifter för MC och moped på tomtmark än på kommunens parkeringar. Det blev ett givande möte där SMC har förklarat behov, möjligheter och diskuterat rimliga avgiftsnivåer.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) har gång på gång förklarat att motorcyklar och mopeder inte ska stå på gatumark utan parkeras i P-hus. Samtidigt har SMC konstaterat att avgiftsnivåerna varierar väldigt mycket mellan garagen och att motorcyklar i vissa garage måste hyra en yta motsvarande en bil fast vi inte ens behöver halva utrymmet. P-avgifter har införts på tomtmark från 0 till 20 kronor per timme utan någon som helst förklaring.  Det var orsaken till att SMC bett om mötet för att diskutera behovet av fler parkeringar för MC och moped i P-hus till rimliga priser.  

SMC Stockholm konstaterar att Stockholm Parkering AB inte tänkt särskilt mycket på motorcyklar och mopeder. Vi har ännu en gång påtalat att det finns ett ökande behov, att vi tar betydligt mindre plats än en bil, att motorcyklar och mopeder kan dela på ytor och att vi kan stå på döda ytor, både i P-hus och på tomtmark. Vi erbjöd oss att hjälpa bolaget att inventera döda ytor som kan användas för att parkera motorcyklar och mopeder.

SMC Stockholm ifrågasatte prissättningen på tomtmark som införts under året. Ytor som tidigare var gratis kostar nu upp till 20 kronor per timme. SMC har kontaktat vår advokat i P-frågan som konstaterar att det finns ett rättsfall där Högsta Domstolen säger att mark som överförts till Stockholm Parkering inte anses stå under kommunal förvaltning och att kommunala avgiftslagen, KAL, därför inte är tillämplig. För SMC är det märkligt att kommunen tar sig runt KAL genom att överföra mark till ett kommunaltägt bolag, Ännu märkligare var det att man kan sätta en avgift som är högre än motsvarande avgifter i Stockholm samtidigt som frågan om P-avgift på gatuparkering fortfarande inte var avgjord i domstol.

Vad händer nu?
Stockholm Parkering AB tog till sig våra förslag och idéer. Bolaget leds av en styrelse som motsvarar den politiska majoriteten i Stockholms stad. Det kan givetvis hända saker både före och efter valet. SMC Stockholm återkommer i frågan!

Länk Stockholm Parkering uthyrning till MC. P
å Kungsholmen kostar det 20 kronor per timme att parkera MC/moped där det tidigare var gratis. MC och moped betalar annars 5 kr/timme på Stockholms stad - vilket även ska vara riktmärket för Stockholm parkering AB. 


Ett dött utrymme i Parkaden, Regeringsgatan. 

 


Ett annat hörn på Parkaden där en MC/moped  får plats.