Slingerbulten blir säkrare för MC

2018-10-09

Under den kommande vintern kan vi se fram emot att en av Sveriges populäraste MC-vägar åtgärdas för att göra den säkrare för motorcyklister. Slingerbulten är mycket olycksdrabbad vilket beror på mycket MC-trafik, höga hastigheter, mycket trafik och en vägmiljö anpassad för personbilar. Vägen ska också bli en "demoväg" för alla som arbetar med MC-säkerhet.
SMC Stockholm applåderar initiativet och hoppas på färre allvarliga olyckor på Slingerbulten efter åtgärderna.

Slingerbulten (lv 257) är en kurvig landsväg söder om Stockholm. Vägen är populär bland många MC-förare men sannolikt också Sveriges farligaste väg för motorcyklister (10 döda, 85 allvarligt skadade och 219 måttligt/lindrigt skadade sedan 2004). De höga olyckstalen är en kombination av många MC-förare, höga hastigheter, många anslutande vägar och en icke-förlåtande vägmiljö. 

Mätningar som gjorts på Slingerbulten visar att MC-förare överskrider hastighetsgränserna betydligt mer jämfört med andra trafikanter och dessutom i högre genomsnittsfarter. Trafikverket har nu genomfört en förstudie där man tittat på en rad olika åtgärder som kan göra vägen säkrare för motorcyklister. Myndigheten har budgeterat medel för att åtgärda vägen och sannolikt kommer detta att vara klart under säsongen 2019.

Trafikverket har också en annan baktanke med projektet. Slingerbulten ska vara en ”demo-väg” som alla som arbetar med vägar och trafiksäkerhet kan använda som utgångspunkt för hur MC-säkerhet kan öka med enklare åtgärder som kan användas på flera vägar. Åtgärderna är först och främst skärpta krav på att entreprenörerna ska följa sina ordinarie kontrakt, t ex genom att förstärka stödremsor, siktröja, dränera sidoområden, laga hål och sprickor, sopa bort grus men också att belägga vissa grusvägsanslutningar. Det handlar också om att ta bort hinder i närheten av vägen, t ex belysningsstolpar, berg, murar och annat.

Oroliga hojåkare har hört av sig sedan de hört att Slingerbulten ska ”rätas ut”. Lugn, hälsar Trafikverket. Det kommer inte att hända. Detta är ett positivt initiativ som SMC hoppas kommer att sprida sig över resten av Sverige. De planerade åtgärderna är bra för alla trafikanter. SMC hoppas att de bidrar till sänkta olyckstal på vägen. 

Förstudie Slingerbulten, Trafikverket 2018.

Hastighetsmätning Slingerbulten september 2014. 

SMC Stockholms förslag på åtgärder på Slingerbulten från 2013 


Så här ser Förstudien om hur Slingerbulten kan åtgärdas för att öka MC-säkerheten och minska olyckorna.