P-avgifterna kommer att ses över!

2018-10-23

Nu är valet över och Stockholm stad har nu kommit fram till hur staden ska styras. Det blir en grönblå koalition som leder staden under de kommande fyra åren. Trafiknämnden kommer att ledas av Daniel Helldén från miljöpartiet under ytterligare fyra år men nu med stöd från alliansen. Idag, 23 oktober, nåddes vi av nyheten att Helldén är beredd att diskutera både avgiftsnivån och regelverket för MC- och mopedparkering! SMC Stockholm har redan kontakt med företrädare för allianspartierna. Vi kommer att kontakta samtliga och miljöpartiet senast efter årsskiftet då makten lämnas över till den nya majoriteten.

Idag 23 oktober nåddes vi av den glada nyheten att Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm, är beredd att backa i frågan. Vi kontaktade honom och fick svar.

- Vi är överens om att se över avgiften och matcha dem bättre mot storleken. Vi kommer i samband med det generellt se över reglerna för MC. Översynen kommer ske efter årsskiftet, säger Daniel Helldén. 

SMC Stockholm konstaterar att både avgiftsnivån och regelverket ska ses över. Vårt arbete har därmed gett resultat. 

- idag firar jag och alla andra som drivit frågan sedan den dök upp i december 2015. Vi har också haft ett möte med Stockholm parkering AB angående nivåerna på avgifter som införts på tomtmark. Efter vårt möte har bolaget gått igenom taxorna för MC och sänkt avgiften med 50 %  på två platser (Norr mälarstrand och Thorildsplan) för att de bättre ska harmonisera med avgiften på gatan. Arbetet med att utöka MC-platserna inom Stockholm Parkering AB fortsätter. Det känns mycket bra när man ser resultat, säger Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm. 

Vad händer framåt?
Fördelningen av mandaten i trafiknämnden blir sju från för den grönblå koalitionen (m, c, kd, l och mp). Resterande sex mandat kommer från övriga partier (s, v,fi och sd). Alla utom sd är representerade i dagens trafiknämnd. Den nya trafiknämnden startar sitt arbete 1 januari 2019. SMC Stockholm kommer då att ta upp frågan igen och få svar på  ett antal frågor.

Vid ett möte med alliansen 25 april 2018 lovade man att att riva upp beslutet om dom kom till makten. Det finns flera frågor SMC Stockholm vill ha svar på, t ex : vilket utfall i form av kostnader och intäkter har det gett staden, varför MC-parkeringar försvunnit när den tidigare majoriteten lovade att det ska det inte göra, hur man ser på att tvåhjulingar skadas på grund av att de har parkerat enligt boendeparkeringsreglerna och om den nya parkeringsstrategin gett 15 % mer platser för parkeringar för bilar. 

Detta är ett urval av frågor som SMC Stockholm vill ta upp med politikerna. Har du tips till SMC Stockholm, skicka dem via mail till ordförande Olle Henriksson. 

Vad har hänt i P-frågan under de senaste åren? 


Så här såg många MC-parkeringar ut innan avgifterna infördes. 

 


Och resultatet blev tyvärr detta. De gapar tomma och upptas av andra fordon än vad de är avsedda för.