Oroande ökning av MC-olyckor

2018-08-14

Under årets första sju månader har 33 motorcyklister omkommit. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år vilket uppmärksammades i morgon-TV idag, 14 augusti. Jesper Christensen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) samtalade om möjliga orsaker och åtgärder och var överens om att det finns mycket kvar att göra för att minska MC-olyckorna. Under eftermiddagen bjöd ministern in berörda myndigheter och organisationer, bl a SMC, för att diskutera detta. Dessutom kommer ännu en intervju med Jesper Christensen, SMC, under kvällen på SVT Rapport 19.30.

Jesper påtalade i TV att SMC är världens största fortbildare av motorcyklister. Men, han förklarade också att Nollvisionen måste ändras så att den inkluderar motorcyklister på riktigt. Ministern höll med om att fokus legat allt för mycket på bilar vilket nu måste ändras. Motorcyklister måste uppmärksammas ytterligare,  både i vägmiljö och då det gäller utbildning. 

"Räcket är ett problem, varje stolpe är en potentiell risk. På varje kilometer passerar jag som motorcyklist tusentals stolpar. Det finns en enkel åtgärd, att montera en plastskena som kostar 250 kr/meter på räcket vilket minskar skaderisken för MC, sa Jesper Christensen i TV-rutan. 

Under eftermiddagens möte deltog Jesper Christensen och Maria Nordqvist från SMC tillsammans med företrädare från Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket, MHF och NTF. 

SMC framförde än en gång behovet av att inkludera MC i Nollvisionen.  Det går inte att skapa vägar och gator ensidigt utifrån dem som sitter i personbil och förvänta sig minskade MC-olyckor. 

" Dessutom måste vi en gång för alla bli överens med myndigheterna om hur det går till att köra motorcykel samt att utbildning och fortbildning är positivt för MC-säkerhet. Där är vi inte idag, sa Jesper Christensen. För SMC är utbildning och fortbildning ett självklart grundfundament i trafiksäkerhetsarbetet. I andra länder stöttar myndigheterna utbildning medan vi i Sverige motarbetas. Samsyn är en nödvändighet. 

SMC poängterade att det inte går att utforma trafiksäkerhetsåtgärder utifrån dödsolyckorna där fyra av tio dödade på MC saknar körkort, kör illegala fordon och är påverkade av alkohol eller droger. Detta är en grupp som står vid sidan av samhället och inte vill föja spelreglerna. De har inga likheter med svenska motorcyklister i övrigt. 

" Det måste till helt nya åtgärder, tankesätt och en mycket bättre samverkan för att minska dödade  och allvarligt skadade körkortslösa MC-förare i trafiken", sa Maria Nordqvist.

SMC förklarade också att MC-säkerheten inte kommer att öka genom att skapa MC-strategier. Det krävs betydligt mer insatser, resurser och framförallt att motorcyklister en gång för alla inkluderas i Nollvisionsidén.

Ikväll 19.30 kommer Jesper Christensen att intervjuas i SVT Rapport - missa inte det!

Inslag om MC-olyckor i SVTs morgonstudio 14 augusti


Maria Nordqvist, Tomas Eneroth och Jesper Christensen var glada efter mötet. (klicka för större bild)

 


Jesper Christensen och Tomas Eneroth i morgon-TV.