MC-parkering i Stockholm - det har hänt

2018-04-03

I december 2015 presenterade Stockholms stad ett förslag om att införa världens högsta avgifter för att parkera motorcyklar och moped klass I i Stockholms stad. Sedan dess har mängder av medlemmar, SMC och SMC Stockholm på olika sätt arbetat för att förändra beslutet. Trafikkontoret jämkade beloppen delvis men klubbade ändå igenom ett beslut i juni 2016 som innebär tiotusentals kronor per år. Avgifterna har ännu inte införts eftersom en SMC-medlem överklagat beslutet. Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade tyvärr inte heller något prövningstillstånd varför beslutet från Förvaltningsdomstolen kvarstår. Beslutet om att införa MC-parkering har också medfört att Stockholm Parkering AB infört Sveriges högsta P-avgifter på tomtmark. För många MC-och mopedägare som bor och pendlar i Stockholm är P-frågan avgörande för att få vardagspusslet att fungera. Därför kommer SMC Stockholm att lyfta avgifterna för MC-parkering inför valet 2018!