P-avgifterna fördröjda p g a överklagande

2017-02-13

MC-säsongen är på väg och många frågar SMC Stockholm om vad som egentligen gäller för parkering av motorcyklar och moped klass I i Stockholms stad. Svaret är att beslutet om avgifter är överklagat. Stockholms stad väntar på Förvaltningsrättens beslut innan man skyltar om MC-platserna.

Beslut om att införa parkeringsavgift för motorcykel och moped klass I fattades i slutet av juni 2016. Men, inga avgifter skall tas ut innan parkeringsplatser för motorcykel och moped klass I skyltats.

Beslutet om att införa P-avgift för motorcykel och moped klass I har överklagats och Förvaltningsrätten har inte fattat något beslut. Man har inte heller talat om när detta kommer att tas. I avvaktan på Förvaltningsrättens dom kommer Stockholms stad inte att sätta upp några skyltar. Hoppet är alltså inte helt ute ännu.

Stockholms stad  om parkering.