MC-parkering i Stockholm

2015-06-01

Ett antal medlemmar har kontaktat SMC Stockholm angående stadens MC-parkeringar

Ett antal medlemmar har kontaktat SMC Stockholm angående stadens MC-parkeringar då platsbrist råder på vissa platser. MC-parkeringar tas bort, tillåten parkeringstid ses över och kan komma att tidsbegränsas. Dessutom överväger man att införa avgift för MC-parkering genom appen Betala P. Både SMC och SMC Stockholm har försökt få till stånd ett möte med Stockholms stad för att diskutera MC-frågor generellt och även MC-parkeringar. Tyvärr har vi inte detta lyckats.

Därför uppmanar vi alla som har synpunkter om trafiksäkerhet, underhåll, bussfiler där MC bör vara tillåtet och liknande frågor i Stockholm att ställa frågor via www.stockholm.se/tycktill . Där kan du även lämna synpunkter om behov av MC-parkering eller också ställa frågan till parkering.tk@stockholm.se

 

MC-parkering