Halkvarning i Nortullstunneln!!

2015-10-08

Halkvarning i Nortullstunneln!! I början av tunneln från Frescati i högerfilen är det en högerkurva, i denna kände han hur motorcykeln börjar glida i sidled, ungefär som att kör på ett oljeutsläpp på vägen.

Halkvarning i Nortullstunneln!!

Många motorcyklister och SMC-medlemmar kör motorcykel varje dag året om i Stockholm. En av dem mailade 2/9 till Trafikverket och varnade för halka i samband med regn i Norrtullstunneln. Den 7/10 kom svaret från Trafikverket. Varningsskyltar för halka har satts upp, friktionsmätning ska genomföras den kommande helgen. Stämmer uppgifterna att det är halt på vägen kommer Trafikverket att åtgärda detta. Detta visar att vi som trafikanter kan påverk...a vägmiljön – även om det tar tid.
Norrtullstunneln (den med en fjäril på väggen) går från från Frescati och kommer ut vid Karolinska Sjukhuset.


Motorcyklisten beskrev att det vatten som fordonen för med sig in i tunneln skapar en hal vägyta, friktion. I början av tunneln från Frescati i högerfilen är det en högerkurva, i denna kände han hur motorcykeln börjar glida i sidled, ungefär som att kör på ett oljeutsläpp på vägen. Han saktade omedelbart ner och kände med skon mot marken och det var som blankis på asfalten. Motorcyklisten var ensam i tunneln vid tillfället och med mycket låg hastighet ville han verifiera att det verkligen var så halt som han misstänkte. Vid ett lätt gaspådrag på tvåans växel började bakhjulet spinna direkt.

Denna sträcka vid blött asfalt är livsfarlig att färdas på med Motorcykel. Motorcyklisten uppmanade Trafikverket att kontrollera vägbanan i tunneln, varna för halt väglag innan tunneln samt ändra till en kraftigt sänkt rekommenderad hastighet vid regn. Han menade att 70 km/h är på tok för snabbt på MC i den kurvan med det hala underlaget. Så ta det lugnt i Norrtullstunneln! Har du råkat ut för något liknande där under hösten? Hör av dig till oss med namn och kontaktuppgifter.

Mail till  info@smcstockholm.se   eller info@svmc.se