Funktionärer 2022

 

Webbredaktör
och
MCT-ansvarig

Maria Syrjälä

epost

Distriktsredaktör
och
Distriktsinformatör

Patrik Silverplats

epost

 

Valberedningen 
sammankallande

Ola Arvidsson

epost


Anki

Valberedning

Anki Randeblad

epost

Valberedning

Stefan Hult

epost

Revisor

Anders Gustafsson

epost

Revisor

Donald Eriksson

epost