Protokoll och Dokument

 

Protokoll från möten

Du kan i våra protokoll och anteckningar från möten läsa vad som är på gång i distriktet. Läs gärna i dem om du är intresserad av att veta mer!

Verksamhetsberättelsen

Varje år kommer det en ny Verksamhetsberättelse för vad vi gör i vårt distrikt.

Stadgarna

Läs gärna våra stadgar!

Medieplan

SMC Norrbotten har tagit fram en medieplan som du kan läsa.