Funktionärer 2023

Kommunikation

 

 

 

 

Webbadmin &
MCT-ansvarig

Maria Syrjälä

epost

Distriktsinformatör

Linda Hammarstedt

epost

Distriktsinformatör

Annica Enqvist

epost

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

 

Valberedningen 
sammankallande

Ola Arvidsson

epost

Valberedning

Jörgen Lejon

epost

Valberedning

Anders Jonsson

epost

   
 

 

   

Revisorer

 

 

 

Revisor

Anders Gustafsson

epost

Revisor

Donald Eriksson

epost

Revisorssuppleant

Michael Törnkvist

epost