Majrundan 2024

SMC Norrbotten arrangerar Majrundan 2024 och hälsar alla motorcyklister Välkomna att delta i årets uppstart av motorcykelsäsongen.

1 maj kör vi kortege med start från Piteå genom hela fyrkanten och avslutar dagen på Gotis i Öjebyn vid 15.30 tiden där vi äter Pite-Palt.


Färdledare hela rundan: Donald och Siv Eriksson
SMC hoppas att alla vi får en trevlig och fin Majrunda och att bilisterna är varsamma i trafiken och kan ge oss extra uppmärksamhet och manöverutrymme samt inte tränger sig in i kortegen, vilken inte får brytas. Polisen kommer att göra kortegen sällskap delar av rundan vilket känns glädjande.

Träffmärken
Varje år säljs Majrunde-märket vid samlingsplatser i samband med rundan.
Märket kostar 50 kr /st och överskottet går till krigets offer i Ukraina. Betala med Swish. Vi hoppas att du vill stödja UKRAINA genom att köpa märket. 

Färdväg för Majrundan

I Piteå startar Majrundan på Nolia-området med samling kl 9:00 enligt tradition, och därifrån kör kortegen kl 10.00 till Luleå via Öjebyn och sedan E4 norrut.

I Luleå samlas vi på Södra hamnplan från kl 10.30. Majrundan lämnar Luleå Södra hamn kl 11,30 och kör mot Bergnäset, svänger vid Cirkel K upp mot stadshuset och mot Norra hamn. Höger mot rondellen vid Kulturens hus och vidare mot Boden.

I Boden samlas vi på JVG station från kl 12:00 och färden till Älvsbyn går 13,00 genom centrala Boden vidare mot Heden och Älvsbyn via Brännberg, d.v.s. "gamla vägen" som bitvis är mycket vacker och kurvig, kortegen samlas i Älvsbyns centrum. OBS! Om det är mycket snö på Brännbergsvägen kommer vi att köra Älvsbyvägen, info kan komma dagen innan på hemsidan/Facebook.

I Älvsbyn samlas vi från kl 13:30 och kortegen fortsätter till Öjebyn kl 14,30. Kortegen kör ut från Älvsbyn mot Sikfors på södra sidan utmed Piteälven och ner till Borgfors, där passerar kortegen över älven och ut på väg 374 mot Öjebyn. Palt serveras på Gotis/IOGT från 15.30 till en kostnad av 125 kr. Se kartor längre ner på sidan.

OBS! VID START KOMMER EN SIGNAL ATT LJUDA NÄR 15 MINUTER ÅTERSTÅR TILL START.

 

Hålltider för Majrundan

09.00 Samling NOLIA Piteå

10.00 Avfärd mot Luleå

10.30 Samling Södra Hamn Luleå

11.30 Avfärd mot Boden

12.00 Samling Järnvägsstation Boden

13.00 Avfärd mot Älvsbyn

13.30 Samling Storgatan Älvsbyn

14.30 Avfärd mot Öjebyn

15.30-15.45 ca Ankomst till Öjebyn

 

 

Kartor Majrundan

Här hittar du kartor för orterna som kortegen färdas mellan.


Piteå
Samling Nolia från kl 9.00 Avfärd mot Luleå kl 10.00
Färdväg via Sundsgatan genom Öjebyn och ut på E4an.

Majrundan Piteå


Luleå
Samling från kl 10.30 på Södra hamnplan. De från Piteå beräknas ankomma10.45 till hamnplan via Gäddvik och Bergnäsbron. Avgång till Boden 11.30. Vi kör till vä från Södra hamnplan och svänger hö vid Cirkel K och över mot Norra hamnplan och sedan ut på 97an genom rondellen vid Kulturens hus.

Majrundan Luleå


Boden
Samling på Järnvägsstationen från 12.00.  Ankomst från Luleå ca 12.15 OBS! Då lokalbussarna går via JVG så ska vi parkera våra ekipage på den vänstra sidan i körriktningen (som vi alltid gjort) Tänk på att följa anvisningarna som trafikvakterna ger.
Avgång mot Älvsbyn kl 13.00 Via Kungsgatan öven bron och sedan hö på Brogatan upp till rondellen vid Lidl.  Sedan rakt upp mot gamla sjukhusrondellen och hö mot Älvsbyn väg 356.

Majrundan Boden


Älvsbyn Sikfors
Samling från kl 13.30 Storgatan Avfärd mot Öjebyn kl 14.30 via rondellerna och sedan ut väg 94. Vi kör kortegen mot Sikfors på hö sida om Älven.

Majrundan Älvsbyn


Borgfors

Majrundan Borgfors


Öjebyn Gotis

Majrundan Öjebyn Gotis


 

Körning i kortege
Tips och viktiga saker vid Kortege med MC.

  • Färdvägen bör vara känd av alla som kör kortegen.
    Ledaren för kortegen kör med en låg anpassad fart så att det inte uppstår onödiga ”ryck” i kortegen.
  • Ledaren ligger till vänster i körfältet och håller uppsikt på trafiken samt om hinder i vägen. No2 ligger till höger och bakom ledaren som alltid skall ha fritt åt höger körfält.
  • Kortegen körs i zig-zag formation och följer trafikrytmen med anpassad hastighet. Fördelar med zig-zag formering är att den ger bra sikt och bromssträcka för samtliga i kortegen.
  • Avståndet till framförvarande motorcykel bör vara minst "tre-sekunders regeln". Med "tre-sekunders regeln" innebär detta också att avståndet krymper (i meter räknat) vid lägre hastigheter. Håll uppsikt i backspegeln! Varje förare har en egen "fyrkant" att hålla sig i, som varken förare framför eller bakom ska komma in i. I denna fyrkant har varje enskild förare manöverutrymme om något inträffar. Detta innebär att om det dyker upp ett hinder på vägens högra kant eller om det sker ett "tokigt" möte så kan varje förare röra sig fritt inom "sin fyrkant" utan att bli påkörd bakifrån av sina egna kompisar.
  • Byt inte fil utan att noga kontrollera att det är fritt.

OBS! Använd blinkers vid sidoförflyttningar och glöm inte heller att slå av den när sidoförflyttningen är genomförd.

Läs mer om att köra i kortege...
Bild: Anders Janesten (Hoj San MC)