Om kortegekörning

Anders Janesten (i tidigare Hoj San MC ) har skrivit en riktigt bra guide för hur man kör MC-kortege, och viktiga saker att tänka på då. Vi har fått tillåtelse att publicera den, och det tackar vi för. Gå gärna in och läs den så blir körningen tillsammans både säkrare och roligare.

Kortegekörning i Hoj San MC

En erfaren och omtänksam ledare tvingar ingen att köra över sin förmåga.
Ledaren för kortegen kommer överens med en hoj-kompis om att vara sista hoj. Färdvägen bör gås igenom så om det blir problem så kan sista hoj med eftersläntrare alltid komma i fatt kortegen. Lämpliga stopp bör också meddelas. Ta varandras mobilnummer!
Förflyttningen av ett antal motorcyklar i en kortege går mycket bättre, är bra mycket säkrare och underlättar för andra trafikanter. Kortegekörning ska köras i zig-zag formation och följa trafikrytmen.
Fördelar med zig-zag formering är att den ger bästa sikt och bromssträcka för samtliga i kortegen.
Alltså någonting som gagnar våra medtrafikanter såväl som oss mc-förare.
Avståndet till framförvarande hoj (i vänster eller högerled) bör vara enligt "tre-sekunders regeln", dvs, du ska hinna räkna till tre från det att framförvarande hoj passerar en markering till att du passerar samma markering. Detta ökar säkerheten. För stort avstånd kan öka risken att bilar tränger sig emellan och det kan uppfattas som att någon har problem längre bak och hela kortegen stannar upp.
Varje förare har en egen "fyrkant" att hålla sig i, som varken förare framför eller bakom ska komma in i. I denna fyrkant kan varje enskild förare röra sig både åt höger och vänster i filen. Detta innebär att om det dyker upp ett hinder på vägens högra kant eller om det sker ett "tokigt" möte så kan varje förare röra sig fritt inom "sin fyrkant" utan att bli påkörd bakifrån av sina egna kompisar.
Med "tre-sekunders regeln" innebär detta också att avståndet krymper (i meter räknat) vid lägre hastigheter.


Kom alltid till uppsamlingsstället fulltankad!

  • Kör aldrig över din förmåga.
  • Är Du ovan; lägg dig bakom ledaren då det är jämnare hastighet där och då lättare att hålla ihop.
  • Bryt inte formeringen (om det inte är nödvändigt).
  • Håll jämn fart.
  • Ge tecken i god tid.
  • Om det blir en "lucka" i formeringen ska zig-zag mönstret återskapas genom att man gör en sidoförflyttning.
  • Absolut inga omkörningar på insidan eller "i filen" på yttersidan.
  • Ska omkörning av kortegen ske så ska det ske som för vanliga fordon, alltså i mötande fil.
  • Detta för att unvika kollisioner med framförvarande hoj-kompis.

Zig-Zag formation

Ledaren ska alltid köra i ytterspår (till vänster) för att markera för mötande att de möter en kortege. Av samma anledning ska sista MC alltid ligga i ytterspår vilket uppmärksammar upphinnande trafikanter på att en kortege finns framför.
Ledaren och sista hojen visar om man ska köra på ett led för att underlätta omkörning så vi inte hindrar andra trafikanter. Detta markeras av ledaren eller sista hojen genom att de lägger sig till höger, nära vägrenen. Håll därför uppsikt även bakåt.
Ledaren bör vara extra tydlig med blinkers om hinder upptäcks, så att bakomvarande hoj-kompisar hinner upptäcka faran i tid.
KÖR TYDLIGT! Markera gärna med hela hojen att hinder upptäckts, genom att ligga långt till vänster eller höger, beroende på var hindret befinner sig.


Stadskörning

Vid stopptecken, rödljus eller liknande ska kortegen dra ihop sig så att ledaren och mc nr 2 står bredvid varandra (två i bredd) och formeringen intar samma mönster. Efter stopp återgår kortegen till ursprunglig formering.
Vid stadskörning är det viktigt att kortegen samlar ihop sig inför trafikljus för att så många som möjligt hinner med vid ändrat ljussken. Detta innebär att man inte alltid kan hålla på "tre-sekunders regeln". De som inte hinner, avvaktar nästa grönljus och åker ikapp kortegen. För att underlätta sammanhållningen kan/bör den som leder hålla lägre hastighet så att alla hinner ikapp

Omkörningar

Vid omkörning ska ledaren tidigt markera detta med blinkers. Kom ihåg att efter omkörning måste de bakomvarande ha plats för att svänga in. Därför ska du behålla gaspådraget och svänga in framför bilen med god marginal. Förutsatt att omkörningen tillåter det.
Om du kör om direkt efter hojen framför dig, tänk på att bara för att han/hon hade tid och plats att köra om så är det inte automatiskt säkert även för dig att köra om.
Var observant på framförvarandes omkörning. Ibland är det tight och det måste finnas utrymme för att avbryta påbörjad omkörning.
Det är trevligare och säkrare om vi kan hålla ihop kortegen, så det är bättre om ledaren avvaktar till ett lämpligt tillfälle för omkörning så att flera kan "hänga på" utan att orsaka fara i trafiken. Det ligger även ett visst ansvar på de övriga i kortegen att hålla tempot och följa med i omkörningarna utan att för den skull orsaka fara för sig själv eller andra i trafiken.
Det viktigaste är inte att vi kommer fram fort utan att vi gör det på ett sätt som är roligt, trevligt och säkert.

Vid problem

Om någon får problem och måste stanna markerar han/hon det. Bakomvarande kör om utan att stanna (för att undvika olyckor med andra trafikanter) men med lägre hastighet. Då det är varje enskild åkares skyldighet att hålla koll på bakomvarande kompis så ska du sakta ner för att på detta sätt meddela ledaren att problem har uppstått. Ledaren stannar på lämplig plats för hela kortegen.
Sista MC´n stannar hos den som fick problem och kör ifatt kortegen när felet har avhjälpts eller ringer till ledaren om längre stopp föreligger. Se till att ni har varandras mobilnummer!

Säg alltid till om och när du tänker avvika från gruppen!

Det är svårt för ledaren att se hela kortegen i backspegeln. Därför måste var och en hjälpa till. Om du upptäcker att den bakom dig inte hänger med saktar du in och väntar in. Denna reaktion fortsätter till den framför dig osv. Slutligen får även ledaren signaler om att sakta in så att kortegen kan hållas ihop. Ibland händer det att sista MC kör ikapp kortegen för att meddela sig med ledaren. Behåll din plats i ledet och avvakta.

Personligt ansvar

Det finns dolda faror med att köra i grupp. Bara för att den som ligger framför kör på ett visst sätt innebär inte att du ska göra likadant.
Vad som än händer framför dig undantar dig inte från att göra egna bedömningar om hastighet, spårval och inbromsningar. Speciellt gäller detta vid smala kurviga vägar. Du tar kurvan efter din egen förmåga.
Ju längre bak i en kortege du kör desto större risk är det att du måste köra snabbare i vissa partier än de som ligger främst. Är du inte beredd att göra detta eller känner dig osäker ska du ligga nära ledaren för där är hastigheten jämnast.
När man har haft ett stopp för fika, tankning etc är det viktigt att ledaren får signaler om att alla är startklara. Det är inte speciellt kamratligt att sticka iväg utan att alla är med. Detta underlättas av att sista hojen har uppsikt framåt och meddelar ledaren med en vinkning när alla är klara.
Ledaren ska meddela alla när det är fem minuter kvar till avfärd så att alla har en chans att bli klara samtidigt, så slipper många vänta på få. Det är trevligare.
Om vi stannar för att tanka bör du också tanka så alla kommer i fas med varandra. Vad gör det om bensintanken inte är alldeles tom?

 

Anders Janesten