Organisationen

Vill du veta mer om vad vi gör? Kontakta någon i Styrelsen och läs våra protokoll.

Här hittar du styrelsen och våra funktionärer.

Har du frågor om SMC Norrbotten och våra aktiviteter maila vår ordförande.

Vid frågor om våra kurser maila Maria.

Vill du bli instruktör eller hjälpa till med något på våra kurser maila Maria.

Du kan också läsa våra protokoll från styrelsemöten och årsmöten.