Organisationen

Vill du veta mer om vad vi gör? Kontakta någon i Styrelsen och läs våra protokoll.

Om Styrelsen

Här kan du se vilka som sitter i SMC Norrbottens styrelse

Om Valberedningen

Vill du kontakta SMC Norrbottens valberedning så hittar du dom bland våra funktionärer.

Om Aktiviteter

Vår ordförande  Anki berättar gärna mer om SMC Norrbottens verksamhet och våra aktiviteter i stort! 

Om Ambassadörerna

Händer det något roligt mc-relaterat där du bor som du vill att SMC Norrbotten är med på blir vi glada om du kontaktar ambassadören i din kommun

Om Kurser

Vill du veta något om och kring våra kurser mejlar du Maria. Henne kan du också mejla om du vill hjälpa till på våra kurser som resurs eller om du vill bli instruktör!

Om Hemsidan och facebook

Träffar, turer och fika där Alla motorcyklister är välkomna vill vi jättegärna vara med och sprida information om. Hör av er till vår webmaster så försöker vi lösa det!

Protokoll

Du kan läsa protokoll från våra styrelsemöten och årsmöten.