Övningskörning

Vi tillåter övningskörning på Tuvängen under följande förutsättningar:

Om du vill övningsköra ska din handledare vara närvarande hela tiden och ha uppsikt över körningen, samt deltaga i teoriavsnitten för att sedan kunna förmedla dessa till den som övningskör.
Det är alltid handledaren som ansvarar för övningskörningen.

Detta avtal (klicka här) vill vi att du skriver ut i förväg och har med till inskrivningen så att vi kan anteckna det.

Handledare deltar gratis själv, men tänk på att boka en grupp som passar in i schemat för att vara handledare för din elev.