Ersättning från SMC Halland

Dessa dokument gäller för all typ av ersättning för aktiva inom SMC Halland

Här finns det aktuella ersättningsformuläret för nedladdning i Excelformat (ny mars 2023).
Fylls dokumentet i genom Excel sköts uträkningarna automatiskt.

Har man inte tillgång till Excel finns den tillgänglig här i PDF-format (digitalt ifyllningsbar PDF).
Dokumentet skannas då in, var noga med uträkningar och att dokumentet är läsbart.
Vi föredrar digitalt ifyllt formulär framför utskrivet dokument.