Under 25 år eller nytt körkort

2012-03-12

Visste du att om du är under 25 år eller om du nyligen har tagit körkort så får du 600kr i rabatt på de kurser som SMC Skåne annordnar på Ring Knutstorp. 
Se deras hemsida:
https://www.svmc.se/Distrikt/skane/School/Fortbildning/Smc_school_ak_skane/