Styrelsemötesprotokoll

2023-07-12

Nu finns protokollet från styrelsemötet 2023-06-29 att läsa på vår hemsida

Du hittar alla protokoll här: Organisation/ Dokument & Protokoll/ Styrelsemötesprotokoll.