Kallese årsmöte 2021

2021-02-03

SMC Halland kallar till årsmöte lördagen den 10 april 2021 klockan 14.00

Plats: UTOMHUS vid Loiterer MC:s klubbstuga i Falkenberg.

Adress: Johan Larssons väg 24, Falkenberg

Ingen föranmälan krävs. 
På grund av rådande situation förbereder vi för ett årsmöte som hålls utomhus med möjlighet att hålla distans.

"Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder".

Vi ses där!

 

Är ni en klubb som vill anmäla en representant till styrelsen?
Denna anmälan måste göras till valberedningen senast innan årsmötets start åtföljt av ett justerat protokoll där det framgår att det är denna person som anmälan avser. OBS! Denna person får inte redan ha en plats i styrelsen eller valberedningen. Valberedningen tar sedan med denna anmälan till årsmötet där den skall godkännas, efter godkännandet är personen i fråga sedan en fullvärdig ledamot i styrelsen.
Att anmälan måste gå via valberedning och årsmöte är en förutsättning för att en person skall kunna godkännas som ledamot i en demokratisk förening.

 

Om ni har ytterligare funderingar om tillsättandet återfinns mer fakta på hemsidan där ni bland annat kan hitta kontaktuppgifter till valberedning och styrelse. Ni kan även kontakta oss via Facebook Messenger, på Facebook heter vi, som ni säkert kan gissa, SMC Halland. Var inte rädda att fråga om något är oklart!

Motioner och förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. 

 

 

Välkomna!

/Styrelsen SMC-Halland