Minnesanteckningar från Klubbkonferensen

2023-10-29

SMC Halland tackar alla deltagare som var med och bidrog på Klubbkonferensen den 24 okt.

Nu finns minnesanteckningar från dagen att läsa här.