Styrelsen 2023

Styrelse vald på årsmöte 2023-04-15

Ordförande

Håkan du Rietz

 

ordforande@smchalland.se

 

Vice ordförande

Ulf Bergqvist

 

 

 

Sekreterare

Ingrid Föll

sekreterare@smchalland.se

 

Vice sekreterare

Kent Norberg

 

 

Kassör

Therese Eriksson

kassor@smchalland.se

 
Ledamot

Åsa Tingemar

 

 
Ledamot

Mathias Palmquist

     
Ledamot

Monika Sekelj

     
Klubbrepresentant

Lars-Olof Nilsson,
Knäreds MC

   
Klubbrepresentant

Christian Andersson,
VMCK

 

   
Suppleant

Mats Gröndahl

     
 

Suppleant

Alexander Kawekji

 

   

Våra funktioner

MCT:  Mathias Palmquist mct@smchalland.se  
Länsinformatör: 

Ulf Bergqvist informator@smchalland.se  
Tjejgruppen:  Monika Sekelj tjejgruppen@smchalland.se  
Vägspanare:  Alexander Kawekji vagspanare@smchalland.se  

Revisorer

 

 

 

Revisor: 

Kenneth Lundgren revisorer@smchalland.se  
Revisor: 

Thord Hansson

Valberedning

     
Valberedare
sammankallande: 

Jörgen Svensson valberedning@smchalland.se
Valberedare:  Roger Persson  
       

Övriga kontaktvägar

     
Om du inte vet vem du ska kontakta så kan du maila vår allmänna mailadress: info@smchalland.se

 

     
 

Patric Alldén