Dags för klubbkonferens!

2023-09-27

Du har väl inte missat att SMC Halland vill träffa representanter för de SMC-anslutna klubbarna i Halland den 14 okt?
Se inbjudan och program genom att gå in på denna nyhet.

INBJUDAN

 

SMC Halland bjuder in två representanter från er klubb till en konferens på Grand Hotell i Halmstad.

Konferensen är den 14 oktober och vi börjar med ficka klockan 09.30. Mötet startar kl 10.00 och vi bryter för lunch och eftermiddagskaffe vid lämplig tidpunkt och beräknar avsluta senast 16.00.

Avsikten med konferensen är att vi i styrelsen ska få en bild över vad ni och era medlemmar önskar att SMC Halland ska arbeta med framöver. Dagen kommer förhoppningsvis att präglas av diskussioner om hur nu uppfattar nuvarande verksamheter och vad ni förväntar er framöver. Vi vill ha inspel och förslag på kommande aktiviteter inom SMC Halland.

Några bindande beslut kommer inte att fattas under dagen.

Vi kommer under dagen att bland annat diskutera

  • Klubbarnas medverka i SMC:s roll att främja MC körning på ett trafiksäkert och ansvarfullt sätt.
  • Aktiviteter under 2024.
  • TUR körningarnas upplägg, kostnader och genomförande.
  • Skolverksamhetens (KNIX och avrostning) upplägg, kostnader och genomförande.
  • Svårigheten att rekrytera förtroendevalda.

 

Vi önskar svar senast 1 okt till hakan.durietz@gmail.com om ni kommer att medverka och i så fall med hur många. Jag är medveten om att det är kort om tid, men gör ert bästa att svara. Hotellet behöver veta hur många vi blir.

Vi har haft svårt att få fram aktuella adresser till anslutna klubbar så vi har valt att använda den senaste adressen vi har. Det är troligt att vi missat någon klubb, tagit med någon som inte är aktiv eller använt någon felaktig adress.

Om ni fått detta genom en felaktig adress eller saknar ni någon klubb så hjälp oss genom att informera berörd klubb om konferensen. (Detta för att spara tid) Meddela även oss om vad som varit fel.

 

Jag önskar er välkomna och hoppas på en givande konferens

Håkan du Rietz

Ordförande SMC Halland