SMC-Halland

SMC-Halland är länsavdelningen för den ideella organisationen SMC, Sveriges MotorCyklister.

SMC anses vara världens största förening för landsvägsmotorcyklister med omkring 65.000 medlemmar varav ungefär 3.000 bor i Halland.

Av olika myndigheter skall vi uppfattas som en positiv och konstruktiv samarbetspartner, när vi ifrågasätter, kritiserar och kommer med förslag. Ambitionen är att vi med vår kunskap skall medverka till förbättrade trafikmiljöer och förutsättningar för SMC medlemmar. Vår kunskap är en viktig del i remissbehandling och analys när övergripande byråkrati föreslår förändringar.

I landet finns drygt 200.000 aktiva motorcyklister och vi blir fler.
Det viktigaste för SMC är de enskilda medlemmarna och medlemsklubbarna vilka utgör den absolut starkaste resursen för organisationen totalt.

Vi vill välkomna dig till SMC och SMC-Halland oavsett om du bara njuter av medlemstidningen MC-Folket sju gånger om året eller aktivt engagerar dig i något av alla de evenemang som erbjuds oss motorcyklister.