Rallyn och kvällsträffar 2012

2011-12-10

Idag har inbjudna ordföranden från länets klubbar haft möte och diskuterat kommande säsongs rallyn och kvällsträffar. Naturligtvis kommer det alltså även under 2012 att finnas tillfälle att åka på rally och kvällsträff i Halland, men utbudet minskar. Allt färre klubbar arrangerar kvällsträffar och antalet rallyn under säsongen minskar också.
 
En idé som dök upp på mötet var att två eller flera klubbar kunde gå samman och anordna rally, så att arbetsbördan kunde fördelas på fler personer och att vi därmed kan känna en större glädje att anordna rallyn. Den som känner sig manad kan ju gå in på vårt forum och diskutera vidare.
 
Magnus Carlsson, Ordförande SMC Halland