Kallelse Årsmöte 2019

2018-11-17

Smc Halland kallar till årsmöte lördagen den 2:e mars 2019 klockan 14.00

Plats: Gudmundsgården (Falkenbergs kommun, mellan Slöinge och Asige, väg 671.

Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs. 

För en klubb som vill anmäla en representant till SMC-Hallands styrelse, så måste denna anmälan göras till valberedningen senast innan årsmötets start åtföljt av ett justerat protokoll där det framgår att det är denna person som anmälan avser. Denna person får inte redan ha en plats i styrelsen eller valberedningen. Valberedningen tar sedan med denna anmälan till årsmötet där den skall godkännas av denna, efter detta så är personen i fråga en fullvärdig ledamot i styrelsen.

Att anmälan måste gå via valberedning och årsmöte är en förutsättning för att en person skall kunna godkännas som ledamot i en demokratisk förening.

Om ni har ytterligare undringar om tillsättandet så gå in på hemsidan där ni har uppgifter till valbe-redning och styrelse. Var inte rädda att fråga om något är oklart. 

Välkomna!

/Stig Berndtsson Ordf SMC-Halland