Krav för att arbeta som sportcoach

Har du en vilja att engagera dig som sportcoach, vi har tagit fram följande text som beskriver vad det innebär att arbeta som sportcoach.

Grundkriterier för att aspirera till Sportcoach

- Det finns ett behov av Sportcoacher.

- Giltig licens i roadracing.

- Tillgång till motorcykel anpassad för ändamålet.

- Genomfört minst 4 dagar som steg 6 deltagare hos SMC Sport.

- Aktivt medlemskap i SMC.

- Tävlingserfarenhet.

- Som deltagare minst köra snabbast i lugn grupp.

- Korrekt och ofarligt beteende.

- Erfarenhet av coachning eller ledarskap.

- Grundläggande teknisk kunskap om motorcyklar.

- Vilja att engagera sig i verksamheten.

- Ha tid att engagera sig i verksamheten.

- Insikt om vad man kan tillföra i verksamheten.

- Villig att bo och leva enkelt i depån.


Arbetssätt som Sportcoach inom SMC Sport

Pedagogik
- En sport coach behöver ha en god pedagogisk förmåga, dvs förmågan att få andra människor att lyssna och att de har förtroende för det man säger. Det innebär också en förståelse för när en viss pedagogisk metod är mest lämplig, förstå när ska man instruera, förmedla, coacha, aktivera eller demonstrera.

 - Denna kunskap kan man exempelvis tillförskaffa sig genom att vara SMC instruktör sedan innan. Då har man en hel del utbildning och teori att stödja sig på och har förståelse för SMC-tänket applicerat på racing.

Inställning
- Att ha rätt inställning som coach innebär att man vill hjälpa andra och har en tro på att alla kan lära sig, alla vill lära sig och alla vill göra rätt. Man behöver vara lite av en social kameleont så att man kan ta alla människor oavsett hur de är och oavsett vad de behöver. En sport coach måste vara ödmjuk och gärna ha humor…

Värna om varumärket
- Som Sportcoach representerar du SMC Sport hela tiden, tex. även när du kör privat med annan arrangör eller uttrycker dig på sociala medier.

Prioritering och behov
- Sätta deltagarna före egen körning samt kunna se deltagarna för vad de är och behöver.

- Detta gäller både fysiskt på banan men framförallt mentalt, då du med självinsikt kan dela med dig av egna erfarenheter och nå fram till individen. Gäller såväl nybörjare som elitförare.

Metodik
- Den vanligaste metodiken är att en Sportcoach är uppsökande alternativt att en deltagare ber om hjälp för att lotsning mot djupare kunskaper. Ni kör tillsammans ute på banan där deltagaren observeras och körningen analyseras, eventuellt behöver Sportcoachen visa körtekniska moment. Tillsammans går ni sedan igenom vilka förbättringspotentialer det finns och vad deltagaren kan öva på under nästa pass självständigt eller med Sportcoachen.

Trygghet
- Aktivt arbeta för att hålla högsta möjliga säkerhet på och utanför banan. Detta genom rätt attityd och en tydlig struktur vilket ger våra deltagare ett större värde genom att de blir trygga, har roligt och kommer tillbaka till oss.

Förebild
- Var en förbild genom att upprätthålla en god ordning i depån både gällande SMC Sports material och eget material.

- Använd godkänd utrustning och reglementsenlig motorcykel.

- Så långt det går/är rimligt hjälps vi åt med fixande av krånglande motorcyklar etc. så att vi alla kan umgås på banan.

Lagspelare och social kompetens
- Vi är ett team coacher där det är viktigt att vara ödmjuk så att vi tar lärdom av varandra och vidareutvecklas med nya kunskaper. Vi utgår ifrån varandra och inte var för sig.

- Mycket viktig egenskap att fungera med olika sorters människor. Att vi är hjälpsamma mot alla oavsett funktion, ingen favorisering.

Självkännedom
- Hur fungerar du som individ? Kan du kan arbeta lugnt och sakligt under press? 

(underlättar vid tex. krascher, eller problem i depån). Vilka är dina begränsningar? Viktigt att berätta dessa för gruppen och anpassa arbetsuppgifterna därefter.

Nykterhet och jämställdhet
- Följa SMC:s policys gällande till exempel alkohol och droger samt jämställdhet och lika behandling.

Tycka om att kramas
- Viktig punkt som inte behöver förklaras


Kriterier för examinering 

- Uppsökande.

- God observation och analyseringsförmåga.

- Pedagogisk.

- HLR utbildad, dvs. grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning.

- Funktionärslicens, dvs. grundläggande utbildning för vidareutbildningar inom SVEMO.

- Varit deltagare i SMC School alternativt gått vid sidan av exempelvis träningsledare, instruktör eller resurs på utbildningsdag i School för fördjupning i SMC:s värdegrund.

(Detta för att förstå varifrån verksamheten kommer, grundläggande arbetssätt och inställning till säkerheten. Även vår största rekryteringsplats för nya steg 6 deltagare.)


Vidareutbildning efter man blivit Sportcoach

- Teknikerutbildning SVEMO, en grund för att klara besiktning av motorcyklar och deltagares utrustning.

- Fördjupningsutbildning första omhändertagande. Vi har risk för en del allvarligare krascher i hög fart på våra arrangemang. Därav en fördjupningskurs utöver HLR-kurs tillsammans med ambulanspersonal (eller annan kvalificerad utbildare) om hur vi bäst tar hand om en förare initialt.


Avsluta rollen som Sportcoach

- Erhållit skriftlig varning.

- Bristande engagemang, har inte varit aktiv på två år.

- Arbetar inte längre i den andan som ”Arbeta som Sportcoach” beskriver.