Krav på motorcykel

Ljudmätning kommer att ske och överstiger din motorcykel tillåtet värde (normalt 95dB) så får du inte köra. Det är ditt eget ansvar att du inte bullrar för mycket. Med andra ord så montera i en DB-killer i ditt eftermarknadssystem om du har ett sådant, eller byt till ett tyst system. Inga anmälningsavgifter återbetalas på grund av buller eller tekniska problem med motorcykel.


Steg 5 - Licensutbildning Roadracing

Motorcykel ska vara i allmänt gott skick och ljudet får vara max 95dB. Besiktning och ljudmätning kommer att ske.

- Registreringsskylt ska demonteras (räcker inte att tejpa), då vi lämnar trafiklagar och försäkringar bakom oss.
- Backspeglar ska helst demonteras, minsta åtgärd att de tejpas över.
- Lampor ska släckas/täckas, gäller samtlig belysning bortsett regnlampa om det redan finns.

Sportcoacher finns på plats för att svara på frågor och hjälpa till i den mån de har tid. Vid besiktningen brukar de ge tips på vad som kan vara nästa lämpliga steg i ombyggnaden till en fullt reglementsenlig motorcykel.


Steg 6 - Licensträning Roadracing

I steg 6 följs Svemos reglemente

Din MC måste fylla kraven för att du skall få köra Steg 6.
Ex. om du kör Steg5 på fredagen och har tänkt att köra tex steg6 lördag och söndag,
så skall MC uppfylla reglementskraven för allas säkerhet.

Vi kommer inte att göra avkall på Reglemetet om du skall köra steg 6.

För komplett lista på åtgärder se SR Roadracing på Svemos hemsida.