Krav på motorcykel

Ljudmätning kommer att ske och överstiger din motorcykel tillåtet värde (normalt 95dB) så får du inte köra. Det är ditt eget ansvar att du inte bullrar för mycket. Med andra ord så montera i en DB-killer i ditt eftermarknadssystem om du har ett sådant, eller byt till ett tyst system. Inga anmälningsavgifter återbetalas på grund av buller eller tekniska problem med motorcykel.


Steg 5 - Licensutbildning Roadracing

Motorcykel ska vara i allmänt gott skick och ljudet får vara max 95dB. Besiktning och ljudmätning kommer att ske.

- Registreringsskylt ska demonteras (räcker inte att tejpa), då vi lämnar trafiklagar och försäkringar bakom oss.
- Backspeglar ska helst demonteras, minsta åtgärd att de tejpas över.
- Lampor ska släckas/täckas, gäller samtlig belysning bortsett regnlampa om det redan finns.

Sportcoacher finns på plats för att svara på frågor och hjälpa till i den mån de har tid. Vid besiktningen brukar de ge tips på vad som kan vara nästa lämpliga steg i ombyggnaden till en fullt reglementsenlig motorcykel.


Steg 6 - Licensträning Roadracing

I steg 6 följs Svemos reglemente.

Att bygga en reglementsenlig motorcykel tar mer än en dag vilket vi förstår, men vi vill ändå belysa några viktiga åtgärder som går att ordna på kvällen efter licenskursen.

- Ta bort stödet alternativt låses i infällt läge.
- Ta bort passagerarfotpinnar alternativt låses i infällt läge.
- Byt ut glykolen mot destillerat vatten och en tillsats (exempelvis waterwetter eller liknande).
- Lås skruvar och muttrar som kan förorsaka oljespill om de lossnar tex. naja oljepåfyllningspluggen, oljedräneringspluggen och sätt en najad slangklämma runt basen på oljefiltret.
- Sätta överflödsslangarna i en flaska (minst 0,5 liter)

För komplett lista på åtgärder se SR Roadracing på Svemos hemsida.