Betalningsvillkor och avbokningsregler

Betalningsvillkor och avbokningsregler 

Avtalsvillkor för SMC kurser och utbildningar 
 
Bokning av kurs eller utbildning 
För att boka en kurs med SMC Sport steg 6 fyller du i bokningsformuläret på hemsidan samt betalar hela kursavgiften direkt. Är kursen fullbokad placeras den som vill på en väntelista, utan kostnad. 

Betalning kan ske med kort (vi accepterar MasterCard och VISA och vi använder givetvis 3D-Secure), Swish eller kampanjkod. 

Vi vill även informera om att nu ingår avbeställningsskyddet i anmälningsavgiften ifall du blir sjuk/skadad innan kursstart. Du kan läsa mer om det här.

Du som erbjuds en plats från väntelistan och accepterar denna, ska betala kursavgiften snarast möjligt, men absolut senast inom 10 dagar från det datumet du har fått platsen. Vid utebliven betalning kommer den kursplatsen erbjudas till nästa person på väntelistan. Vill du inte ha platsen så avboka dig själv så fort du kan, vilket leder till att nästa på väntelistan får förfrågan.

Avbokning 
Du kan när som helst avboka ditt deltagande minst 15 dagar innan kursen börjar. Du återfår kursavgiften, men inte anmälningsavgiften på 300:-.
Om du avbokar kursen 14 dagar eller närmre innan kursstart så gäller inga återbetalningar, förutom vid villkor som träder in för avbeställningsskyddet. Du kan däremot ta kontakt med träningsledaren för att kunna sälja din plats till någon på väntelistan. SMC tar inte ansvar för pengahanteringen mellan deltagarna. Träningsledaren ser endast till att rätt person står på bokningen och att väntelistan hanteras i korrekt ordning.

Under kursen  
Du ansvarar själv för transport till och från kursen.  
Du som deltagare ansvarar för att din MC och utrustning följer Svemos reglementen. Läs mer här: 
https://www.svmc.se/sport/Krav-pa-motorcykel/  
https://www.svmc.se/sport/Krav-pa-utrustning/ 

SMC och dess sportcoacher har rätt att förvisa en deltagare från kursen ifall att:  
• deltagaren inte följer reglerna 
• beter sig på ett sådant sätt som utgör en risk för sig själv och/eller andra kursdeltagare 
• inte använder den utrustningen som krävs för att kunna genomföra kursen. 
• Motorcykeln inte är det skicket för att kunna genomföra kursen.  
 
Om en deltagare är påverkad av alkohol eller droger förvisas han eller hon omedelbart! 
I ovanstående fall ersätts ingen erlagd betalning till den deltagaren.  
 
Om kursen ändras eller ställs in 
Om kursens ställs in eller på annat sätt inte kan genomföras så har SMC skyldighet att informera dig omedelbart om detta. Om en kurs inte kan genomföras på grund av SMC har du givetvis rätt att återfå den redan inbetalda kursavgiften.  

SMC har full rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift. 
Desamma gäller även om regeringen eller någon svensk myndighet fattar beslut av sådan karaktär som gör det omöjligt att kursen kan genomföras. 

OBS! 
Kom ihåg att lite regn inte hindrar oss från att köra motorcykel. Var beredd på alla väderlägen och öppen för att lära dig mer om din MC och hur man kör den även under lite sämre förhållanden.  
 
Tvister 
Vi från SMC försöker alltid att lösa eventuella tvister om tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor med hjälp av förhandlingar. Om du mot förmodan skulle tycka att detta inte är tillräckligt har du naturligtvis alltid rätt att vända dig till ARN eller allmän domstol.