Krav på utrustning

Steg 5 – Licensutbildning Roadracing
Utrustningen ska vara i allmänt gott skick, reglerna för steg 6 rekommenderas dock starkt.


Steg 6 - Licensträning Roadracing
I steg 6 följs Svemos reglemente.


Utrustning för att klara besiktningen för deltagande i steg 6:
- Fr.o.m. 2024 är användande av airbagställ/airbagväst obligatoriskt
- Skinnställ, helt i material, sömmar och dragkedja. Delbart rekommenderas ej. Om delbart ändå används så måste dragkedjan sitta i skinnet, inte tillåtet att det sitter i fodret.
- Skinnhandskar, hela i material, sömmar och stängningsanordning. Slitskydd på ovansidan.
- Stövlar, avsedda för racing, hela i material, sömmar och dragkedjor/knäppen. Gnistbildande material är inte tillåtet.
- Ryggskydd ska minst vara av Klass/Level 1 för ryggskydd fast monterade i airbagställ eller airbagväst som bärs innanför ställ. Används airbagväst utanpå skinnställ krävs ryggskydd av lägst Klass/Level 2..
- Integralhjälm, hel utan större skrapskador eller skador genom lacklagret. Ska sitta tight. Ej tillåtet med inbyggt solvisir.
- Personlig ID-bricka, permanent bricka att ha runt halsen med minst namn och födelsenummer.


Rekommenderas:
- Bröstskydd
- Skyddsbyxa
- Tandskydd
- Suspensoar