Avbeställningsskydd

SMC har nu ett avbeställningsskydd inbakat i anmälningsavgiften. Det avser deltagande i BKK eller SMC Sport. Avbeställningsskyddet sköts av SMC och alla som använder sig av det anmäler detta till SMC.

Villkor

Bokning och Avgiftsbetalning
I samband med att bokningen görs och kursen betalas så har man avbeställningsskyddet. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbeställning eller annullering.

När och var gäller avbeställningsskyddet?
Skyddet gäller för alla kurser som SMC anordnar och som SMC erbjuder avbeställningsskydd för. Skyddet gäller från och med dagen för inbetalning fram till aktuellt kursdatum. 
OBS: avbeställningsskyddet gäller endast för ett kurstillfälle. 

Ersättning lämnas vid: 
- Akut sjukdom 
- Olyckshändelse med personskada (EJ egendom så som trasig MC)
- Dödsfall av närstående personer

Läkarintyg och/eller eventuellt andra intyg som styrker din eller närståendes sjukdom/dödsfall måste kunna uppvisas.

Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet motsvarar kursavgiften som kursdeltagaren betalat till SMC. Högsta ersättningsbelopp per år och deltagare är sammanlagt 8000 kr.

Självrisk
Avbeställningsskyddet gäller givetvis utan självrisk.

Åtgärder vid avbeställning
Om kursdeltagaren som tecknat avbeställningsskydd tvingas avstå från deltagande och önskar ha kursavgiften återbetald ska det snarast och senast inom en månad efter kursen anmälas till:

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30
784 60  BORLÄNGE

eller per e-post till info@svmc.se
telefon 0243-669 70