Avbeställningsskydd

SMC erbjuder möjligheten att teckna ett Avbeställningsskydd. Det avser deltagande i BKK eller SMC Sport. Kostnaden är 150 kronor. Avbeställningsskyddet sköts av SMC och alla som använder sig av det anmäler detta till SMC.

Villkor

Bokning 
I samband med att bokningen görs ska avbeställningsskyddet bockas i.

Avgiftsbetalning
Samtidigt som inbetalning för kursen ska även avgiften för avbeställningsskydd betalas. Avgiften återbetalas inte vid avbeställning eller annullering.

När och var gäller avbeställningsskyddet?
Skyddet gäller för alla kurser som SMC anordnar och som SMC erbjuder avbeställningsskydd för. Skyddet gäller från och med dagen för inbetalning fram till aktuellt kursdatum. 
OBS: avbeställningsskyddet gäller endast för ett kurstillfälle. 

Ersättning lämnas vid: 
- Akut sjukdom 
- Olyckshändelse
- Dödsfall av närstående personer

Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet motsvarar kursavgiften som kursdeltagaren betalat till SMC. Högsta ersättningsbelopp per år och deltagare är sammanlagt 8000 kr.

Självrisk
Avbeställningsskyddet gäller givetvis utan självrisk.

Åtgärder vid avbeställning
Om kursdeltagaren som tecknat avbeställningsskydd tvingas avstå från deltagande och önskar ha kursavgiften återbetald ska det snarast och senast inom en månad efter kursen anmälas till:

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30
784 60  BORLÄNGE

eller per e-post till info@svmc.se
telefon 0243-669 70

Kvitto på inbetald kursavgift och avbeställningsskydd ska kunna uppvisas om SMC efterfrågar detta, likaså läkarintyg  och eventuellt andra intyg som styrker din sjukdom.