Försäkringsinformation

Via din Svemo-licens får du personligt försäkringsskydd. Största delen av din licens är försäkringspremie. På steg 6 är det ett krav att du kan uppvisa din licensbricka innan dagens träning börjar. Det räcker inte att uppvisa intyget på att du är godkänd på steg 5. Digital licensbricka kan hämtas via SVEMO TA i mobilen.

SMC Sport rekommenderar att du undersöker försäkringsskyddet i licensförsäkringen, och förstärker ditt skydd med en extra olycksfallsförsäkring. Var noggrann med att denna försäkring gäller för motorsport.

Viktigt att veta är att din vanliga motorcykel-försäkring inte gäller när du kör Steg 5 och 6 eller tävlar. Sportens regler medför också att om du blir påkörd av tredje part, kan du inte ställa krav om ersättning mot någon annan.

När du har genomfört steg 5 och blivit godkänd, kan du köpa din baslicens hos Svemo. Under året kommer även SMC att hantera detta. Om du t. ex. går steg 5 en lördag och sedan ska delta på steg 6 dagen efter, kan du köpa din licens hos SMC Sport på plats.

Observera att baslicensen endast gäller i Sverige, arrangerar vi en steg 6 körning på Rudskogen i Norge (likt all träning utomlands) kräves internationell behörighet. Detta gäller alltså både Steg 6-träningarna och klubbtävlingarna på denna bana. I dagsläget erbjuder inte Svemo detta tillägg på baslicensen, utan hänvisar till seniorlicens med internationellt tillägg.


Läs mer om licensförsäkring på Svemos hemsida.