Steg 5 Licensträning Roadracing

Vi vill påstå att ta licens är lika roligt och spännande som du upplevde att köra på bana för första gången. En ny värld kommer att öppnas. För att ta licensen med SMC Sport så behöver du inte vara snabb eller ha någon race-klar motorcykel. Utan denna utbildningsdag passar för alla oavsett vilken typ av motorcykel du har. Du kan komma till kursen med din landsvägsmotorcykel och därefter får du coachning och hjälp med vad som behöver justeras på din motorcykel för att uppfylla kraven för att köra på ordinarie licensträningar. Mer info finns på fliken med namn ”Krav på motorcykel”
 
Om du tar licens via SMC Sport Steg 5 så krävs det att du först genomgått utbildningarna steg 1 till 4 med SMC School på storbana. Detta möjliggör en kortare licensutbildning då du redan innehar de grundläggande kunskaperna om körteknik, flaggor, säkerhet om hur man beter sig på en racingbana. Det går givetvis att ta licensen med andra arrangörer i Svemos regi, men då ser upplägget lite annorlunda ut.

I god tid innan kursen får du ditt kursmaterial hemskickat till dig, innehåller är bland annat reglementet från Svemo. Du tar del av materialet och kommer väl förberedd till licensutbildningen.

Första dagen:
Själva licenskursen börjar på kvällen med en teoretisk del om regelverket samt tips från SMC Sports licensutbildare. Den är cirka sex timmar lång. Den viktigaste aspekten är säkerheten för dig själv, för din motorcykel samt i depå-området. Detta är ett återkommande samtalsämne som handlar både om vad du gör på och utanför banan. Kunskapen om säkerheten är viktigt och SMC Sports licensutbildning vill göra allt för att minimera brister inom detta.

Under licenskursen är det mycket diskussioner och tillsammans går ledaren igenom vad som gäller och hur man bäst hittar i reglementet. Licenskursen går även ut på att lära sig hur man sköter sin utrustning och hur du ska bete dig på en licensträning. Ingående hur procedurerna och starterna för en Le Mans start är eller en flagg-start fungerar. I förlängningen handlar det om att ha roligt, lära sig köra säkrare och snabbare med marginaler.

Andra dagen:
Efter att din motorcykel blivit besiktigad så är det dags för startträningar under förmiddagen. Förarna förbereds på hur raceförfarandet går till samt övar Le Mans- och lampstarter. Övningen är viktigt och erfarenheten när det både är full fart och tajt med utrymme är väldigt roligt. Det är många förare att ta hänsyn till och du har troligtvis ett litet adrenalinpåslag vid själva startögonblicket. Dessa starter repeteras oftast flera gånger för att få en bra uppfattning om hur allt fungerar.

Samtliga praktiska och teoretiska moment måste genomföras till fullo. Skulle man exempelvis köra omkull och därav inte kunna fullfölja kursen, blir man dessvärre underkänd. Så genomför alla dessa starter och hålla dig på hjulen under hela förmiddagen. Efter avslutad utbildning så är det fri träning på banan de sista passen tillsammans med coacherna som finns där för att ge dig tips och råd om din körning.