Årsmötesdokument, verksamhetsinriktning etc.

Stadgar SMC Västerbotten

Årsmöte SMC Västerbotten 2024

Konstituerande Möte 2024-03-16

Årsredovisning SMC Västerbotten 2024

Årsmöte SMC Västerbotten 2023

Konstituerande Möte 2023-03-30

Årsredovisning med budget 2022-12-31

Konstituerande Möte 2022-03-09

Årsmöte SMC Västerbotten 2022

Fastställd Budget 2022

Konstituerande Möte 2021-03-08

Årsmöte SMC Västerbotten 2021-02-28

Konstituerande Möte 2020-02-29

Årsmöte SMC Västerbotten 2020-02-29

Årsboksluts Dokument, inkl. Revisionsberättelse för 2018

Revidering av Årsmötesprotokollet 2019-03-16 (Revideringen gjord 2019-03-18)

Konstituerande Möte 2019-03-16

Årsmöte SMC Västerbotten 2019-03-16

Verksamhetsinriktning 2019

Normalstadgar 2018-

Årsmöte SMC Västerbotten 2018-02-18

Konstituerande Möte 2018-02-25

Verksamhetsinriktning 2018 - finns med i Årsmöteshandlingarna

Budget 2018

Årsmöte SMC Västerbotten 2017-02-18

Konstituerande Möte 2017-02-18

Verksamhetsinriktning 2017

Budget 2017

Verksamhetsberättelse 2015-2016

Budget 2016

Konstituerande Möte 2015-08-15

Årsmöte 2015-08-15

Konstituerande möte 2014-08-16

Verksamhetsberättelse 2013-2014

Årsmöte 2014-08-16 

Konstituerande möte 2013-08-31 

Versamhetsberättelse 2012-2013 

Årsmöte 2013-08-17

Konstituerande möte 2012-08-18

Årsmöte 2012-08-18 

Revisionsberättelse 2011-2012 

Verksamhetsberättelse 2011-2012 

Konstituerande styrelsemöte 2011-08-28  

Årsmöte 2011-08-13 

Verksamhetsberättelse 2010-2011 

Konstituerande styrelsemöte 2010-08-28 

Verksamhetsberättelse 2009-2010

Årsmöte 2010-08-28 

Årsredovisning 2008-2009 

Verksamhetsinriktning 2009-2010 

Verksamhetsberättelse 2008-2009 

Extra årsmöte 2009-10-18

Konstituerande styrelsemöte 2009-07-25 

Årsmöte 2009-07-25 

Stadgar SMC Västerbotten

Årsmöte 2008-08-09