Organisationen

SMC är en demokratisk, allmännyttig och ideell organisation som drivs utan vinstintresse. I SMC har alla medlemmar röst- och yttranderätt på årsmötet och kan skriva motioner till årsmötet. SMC har några viktiga funktioner som årsmötet, valberedningen, styrelsen och kansliet. För att läsa mer, välj en underrubrik till vänster.