Sommarens beläggningsarbeten i Västerbotten

2021-05-24

Juni- september kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras runt om i Västerbotten. SMC Västerbotten berättar här var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar.

Juni- september kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras runt om i Västerbotten. SMC Västerbotten berättar här var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar.

SMC Västerbotten har talat med beläggningsansvarig i länet, Anders Sundin. De vägar där man gör infräsning och sedan beläggning bör du undvika helt som MC-förare hälsar Trafikverket.

Några vägar får en ytbehandling/tankbeläggning. SMC rekommenderar dig som kör MC att undvika dessa vägar under den tid på arbetet pågår. Vänta med att köra där tills allt grus är bortsopat.  Observera att tiderna kan ändras beroende på väder och vind. 

Läs mer om dessa beläggningstyper till höger.

Undvik dessa vägar helt - infräsning och beläggning

Väg 360, Norrbäck-Fäbodliden
Infräsning + beläggning 16,5 km. Juni - september.

Väg 364, Flurkmark-Botsmark
Infränsning och beläggning. 33 km, juni-september

Väg 364, Väg 774 - Långviken, (etapp 1, väg 364, väg 774- Ljusrotet.)
Breddning samt utbyte obundna lager + beläggning. 3 km, juni-oktober.

Väg 712, Hällnäs-Ekträsk
Infräsning, armering, bärlager och beläggning. 26 km, juni - september.

Väg 750 och 741, Lövånger och genom Vebomark
Infräsning, armering, bärlager och beläggning. 16 km, juni-september.

Väg 1014, Malå-BD länsgräns
Infräsning, armering, bärlager och beläggning.. 27 km, juni september.

Väg 1077, Stalon - Dikanäs
Urgrävningar och infräsning av makadam under sommaren40 km, juni-september

Tankbeläggningar/ytbehandling

E12, Tvärålund - Tegsnäset
Tankbeläggning, 19 km lång. 

E12, Betsele- Umgransele
Tankbeläggning, 13 km lång. 

Väg 363, Västerslätt-Tavelsjö/Sand 
Tankbeläggning, 23 km, juni-augusti.

 

Ombyggnad och asfaltering 

E4, Djäkneboda - Bygdeå
Ombyggnation till mötesfri väg, 9 km, pågår under hela sommaren.

E4, Sikeå - Gumboda
Ombyggnation till mötesfri väg, 9 km. Startar preliminärt i augusti.

E4, Nydala-Sävar 
Beläggningsarbete, 27 km, juni - augusti. 

E12, Bäckmark- vägskäl, väg 1132
Infräsning och beläggningsarbeten. Sträckan är 2 mil. Sker under juni- september.

E45, Buresjön-Slagnäs
Beläggningsarbeten.  13 km, juni-augusti.

Väg 653, Sävar-Skeppsvik
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 11,7 km. Maj - augusti.

Väg 654, Ytterboda-Ostnäs
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 3 km. juni - augusti.

Trafikverkets driftområden i Västerbottens län. Läs mer om sommarens beläggningsarbeten på Trafikverkets hemsida.

Vad är infräsning? PEAB berättar. 
Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Infräsningstekniken kan användas på lågtrafikerade och enskilda vägar. Efter provtagning av det gamla bärlagret kan man bestämma fräsdjup och mängden makadam som behöver tillföras. Rätt mängd makadam läggs sedan ut separat och sammanfräses med det gamla bärlagret.

SMC avråder dig från att köra på vägar där infräsning pågår!

Vad är en tankbeläggning enligt Trafikverket?
Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Det finns två vanliga varianter som används: ytbehandling och indränkt makadam. I Gävleborgs län är det alltså ytbehandling som kommer att genomföras på ett antal vägar i sommar.

SMC rekommenderar motorcyklister att undvika att köra på vägar medan någon form av tankbeläggning/ytehandling pågår och vänta tills allt grus är bortsopat. 

Ytbehandling
Vid en ytbehandling sprider man ut bindemedel över vägen. Sedan sprider man ut stenmaterial som täcker bindemedlet och slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort.  Det är viktigt att ha rätt mängd bindemedel och grus för att inte skapa blödningar. Entreprenören ska sopa tills allt grus är borta. Ibland sänks hastigheten under tiden. Tyvärr betyder ytbehandling ökad risk för stenskott och att man kör omkull i gruset. När allt grus är borta är vägen relativt ojämn och kan ha skrovlig yta. Efter en tid försvinner detta. 

Indränkt makadam
När man använder beläggningen indränkt makadam läggs först ett tjockt lager av grov makadam. Sedan sprider man ut bindemedel som tränger ner i den övre delen av makadamlagret för att täta ytan och binda ihop stenarna. Därefter sprids ett tätande lager av stenmaterial och bindemedel. Liksom för ytbehandling är det viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial för att inte få problem med blödningar eller stenskott. Denna metod används främst på det mindre lågtrafikerade vägnätet. 

 

Så här kan en väg se ut då infräsning pågår. Väg 331.

 

Så här kan en väg se ut i samband med tankbeläggning. Väg E45 mellan Malung-Mora.