Kallelse till årsmötet 2022 OBS! Länk till Teamsmötet finns i beskrivningen

2022-01-16

Kort information om årsmötet 2022, Nu med Årsredovisningen samt Dagordningen för mötet

SMC Västerbotten kallar till årsmöte söndag 27 februari 13:00.
Då pandemin gör att vi inte kan ha mötet fysiskt som vi hade tänkt så bli det tyvärr digitalt även i år.
Du anmäler ditt intresse att vara med till informator@smcvasterbotten.se så mejlar vi dig länken till mötet.
Årsredovisningen finns Här samt Dagordningen finns Här
Länken till Teamsmötet finns Här
Du måste ha en fungerade mikrofon samt en webkamera som ska vara påslagen under hela mötet. Var i god tid till mötet start kl 13:00