Historik

Vid ett länsmöte 1982-12-11 i Lycksele beslutade man att bilda en länsorganisation, med på mötet fanns bl.a. SMC riks dåvarande ordförande och ordförande från SMC Norrbotten. En interimstyrelse bildades med medlemmar från Lycksele, Vännäs, Skellefteå, Umeå och Dorotea.

Man höll fem styrelsemöten innan man på årsmötet i Vilhelmina 1983-05-21 valde den första styrelsen. 1982-12-31 fanns det 673 registrerade medlemmar i länet. 2000-09-01 var vi 1182 registrerade medlemmar i länet och t.o.m 30/6 var det 5092 st Mc i trafik i länet.

En av de första länsorganisationen gjorde var att se till att det varje vår genomfördes "avrostningar" ute i länet. Efter att inte kört mc på länge så är det viktigt att träna upp sina färdigheter när säsongen börjar. En samordning av länets aktiviteter samt utgivningen av en länstidning genomfördes.
Efter ett antal år så lades länstidningen i träda då det kom in för litet material och redaktören bytte arbete.

Länet har ett flertal gånger försökt att få riksårsmötet till länet men det blev först 2001 som det lyckades. Vi får hoppas att det inte tar 20 år till innan Norrbotten kan få sitt första riksårsmöte.