ÅRSMÖTE 2021

2020-12-05

Distriktsårsmöte för SMC Södermanland hålls den 21 februari 2021.
Mer info hittar du under Club > Årsmöte 2021

Mer info om mötet samt alla handlingar finner du här.Mer info om mötet samt alla handlingar finner du här.