GOE-stipendiet

Vi har instiftat ett stipendium till minne av en av distriktets eldsjälar, tillika grundare - Göran Ekman, även kallad GOE.

Stipendiet tilldelas en person, grupp eller organisation som har sin hemvist i Södermanland, eller på annat sätt har anknytning till regionen, och som delar SMC Södermanlands värdegrund.

Stipendiet ska ses som bekräftelse på utförda, goda insatser som kommit distriktets motorcyklister till nytta.

Förslag på kandidat kan lämnas av enskild person, grupp eller organisation som är medlem i SMC. Styrelsen i SMC Södermanland utser sedan fyra (4) kandidater som medlemmar i SMC kan rösta på.

Både förslags- och röstningsförfarandet är elektroniskt. Du kan föreslå en eller flera kandidater, men endast en i taget. Stipendiet är värt totalt 5 000 kr och utges i sin helhet eller, om skäl finns, fördelas på flera kandidater.

Stipendiet utdelas en gång per år, vanligen i samband med årsmötet.

Vill du nominera någon till stipendiet ska du klicka här för att komma till formuläret.